Thứ tư, 16/09/2015 - 14:40

Biện pháp cứu hộ xe chết máy hài hước và sáng tạo

Dân trí

Đã từng bao giờ xe bạn chết máy nhưng không thể gọi cứu hộ, cũng như không có sẵn dây cáp để kéo xe? Những người trong đoạn clip dưới đây đã rơi vào tình huống như vậy và phải "sáng tạo" một cách cứu hộ hài hước.

Tuy nhiên bạn không nên bắt chước. Luật Giao thông Việt Nam không cho phép "cứu hộ" như thế này.

Biện pháp cứu hộ xe chết máy hài hước và sáng tạo

T.Thủy
Nguồn video: Youtube