Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

31/12/2016 hết hạn đăng kí xe không cần chủ cũ

(Dân trí) - Với mức phạt lên tới 400.000đ tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP đối với hành vi không làm thủ tục sang tên đăng kí môtô, xe gắn máy trước thời hạn 1/1/2017, đã có rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến thắc mắc về quy định hiện hành khi thực hiện thủ tục này, nhất là trường hợp không tìm được chủ cũ...

31/12/2016 hết hạn đăng kí xe không cần chủ cũ - 1

Chuyên mục Xe++ xin gửi đến bạn đọc quy định hiện hành về việc thực hiện thủ tục sang sang tên đăng kí môtô, xe gắn máy. Tại Điều 24, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người. Trong đó, quy định cả việc thực hiện đăng kí xe mà không có chứng từ mua bán xe (quyền sở hữu của người đứng tên đăng kí và người bán cuối cùng), tuy nhiên đối với trường hợp này các loại xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) chỉ được giải quyết đăng ký sang tên đến hết ngày 31/12/2016.

Đối với đăng ký sang tên xe trong CÙNG TỈNH, hồ sơ thực hiện thủ tục sang tên đăng kí và chuyển quyền sử dụng xe bao gồm :

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe theo mẫu (có tại cơ quan đăng kí xe) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, nếu mất phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

- Trường hợp nếu có thì sẽ phải nộp cả chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

Đối với nội dung này, cơ quan đăng kí xe có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe. Trường hợp người đang sử dụng có đầu đủ chứng từ (của người đứng tên trong đăng ký xe và của người bán cuối cùng) thì trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký mới và giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số…). Còn đối với trường hợp không có đủ chứng từ thì giấy hẹn của cơ quan đăng kí có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả. Trong thời gian đó, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe

Đối với việc đăng ký sang tên, di chuyển ĐI tỉnh khác, hồ sơ thực hiện bao gồm :

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu lấy tại cơ quan đăng kí xe) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe, làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

- Trường hợp nếu có thì sẽ phải nộp cả chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

Đối với nội dung này, cơ quan đăng kí xe có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau: Trường hợp hồ sơ sang tên có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe (của người đứng tên trong giấy đăng ký và chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng) thì trong thời hạn hai ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không đủ chứng từ theo quy định thì giấy hẹn của cơ quan đăng kí có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Trong thời gian đó, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết và trả cho người đang sử dụng xe một phiếu sang tên di chuyển và một giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe kèm theo hồ sơ gốc của xe.

Đối với việc đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển ĐẾN, hồ sơ thực hiện bao gồm:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu lấy tại cơ quan đăng kí xe)

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu lấy tại cơ quan đăng kí xe) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Đối với nội dung này, cơ quan đăng kí xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú)có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục và thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

Việt Hưng

31/12/2016 hết hạn đăng kí xe không cần chủ cũ - 2
31/12/2016 hết hạn đăng kí xe không cần chủ cũ - 3
31/12/2016 hết hạn đăng kí xe không cần chủ cũ - 4