Chủ nhật, 15/02/2009 - 06:20

Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới?

Dân trí

Những mẫu thiết kế dưới đây do hai diễn viên Song Seung Heon và Kim Hyo Jin của Hàn Quốc thể hiện là những gợi ý thú vị cho những người trẻ yêu thích sự giản dị, thanh lịch nhưng vẫn cá tính.

 
 
Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 1


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 2


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 3


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 4


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 5


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 6


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 7


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 8


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 9


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 10


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 11


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 12


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 13


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 14


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 15


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 16


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 17


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 18


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 19

Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 20


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 21


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 22


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 23


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 24

  

Mi Vân

Theo GB