Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới?

(Dân trí) - Những mẫu thiết kế dưới đây do hai diễn viên Song Seung Heon và Kim Hyo Jin của Hàn Quốc thể hiện là những gợi ý thú vị cho những người trẻ yêu thích sự giản dị, thanh lịch nhưng vẫn cá tính.

 
 
Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 1


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 2


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 3


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 4


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 5


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 6


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 7


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 8


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 9


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 10


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 11


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 12


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 13


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 14


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 15


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 16


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 17


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 18


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 19

Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 20


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 21


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 22


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 23


Giới trẻ Hàn Quốc diện gì trong mùa hè tới? - 24

  

Mi Vân

Theo GB