Tên sản phẩm: Hệ thống phần mềm quản lý sản xuất cho nhà máy dược

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Hệ thống phần mềm quản lý sản xuất dược là một hệ thống phần mềm bao gồm các module tính năng về quản lý kế hoạch, quản lý mua hàng – bán hàng, quản lý kho, quản lý quy trình sản xuất, quản lý hoạt động sản xuất, quản lý nhân sự – tiền lương, quản lý tài chính – kế toán. Các module này liên kết thành các luồng thông tin chính trong hệ thống, bao gồm:

– Luồng thông tin kỹ thuật: Thiết lập sản phẩm – thiết lập quy trình – thiết lập hoạt động sản xuất.

– Luồng thông tin hậu cần: thiết lập thông tin hoạt động giao dịch – mua bán hàng – xuất nhập kho – cung ứng cho sản xuất.

– Luồng thông tin tài chính: tính toán chi phí hoạt động.

Hệ thống quản lý tương đối toàn diện toàn bộ hoạt động của Nhầ máy sản xuất dược, có thể mở rộng thêm module vực quản lý kinh doanh và kế toán.

Hệ thống vận hành qua Internet, sử dụng trình duyệt web thông dụng, có tính năng phân quyền SSO; viết bằng ngôn ngữ java có độ ổn định và an toàn bảo mật cao.

Các tính năng của hệ thống xây dựng tương ứng với mô hình hoạt động sản xuất của nhà máy sản xuất dược, các tính năng phân quyền cho các bộ phận phòng ban tương ứng với nhiệm vụ của họ, có thể sử dụng trên thiết bị di động nên thích hợp cho hoạt động thực địa hơn so với các phần mềm trên máy tính bàn chỉ phù hợp với hoạt động văn phòng.

Hệ thống có tính năng báo cáo tổng hợp và phân tích dữ liệu BI để hướng tới phân tích thống kê dữ liệu sản xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và phát hiện các vấn đề.

Nhóm tác giả: Công ty TNHH Pisoft Việt Nam

– Nguyễn Hiệp Hòa

– Nguyễn Hùng Cường