Ai sẽ là người định đoạt tương lai công nghệ?

Một nghiên cứu mới của tập đoàn Intel, được chỉ đạo bởi Penn Schoen Berland, hé lộ rằng: thế hệ Millennial (những người từ 18 đến 24 tuổi) khắt khe với công nghệ, phụ nữ sẽ thắp lên ngọn đuốc công nghệ và người dùng công nghệ số chia sẻ lượng dữ liệu phong phú…

Ai sẽ là người định đoạt tương lai công nghệ?