Quảng Nam chi gần 26 tỉ đồng bảo vệ Sao la

(Dân trí) - Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la nằm phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam bao gồm phạm vi rừng và đất rừng của xã Bhalêê, AVương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tàlu huyện Đông Giang với tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn 15.400,96 ha gồm 22 tiểu khu. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) 15.378,96 ha, phân khu dịch vụ, hành chính 22 ha.

Sao la đang bị đe dọa diệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt
Sao la đang bị đe dọa diệt chủng cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam mới được đề xuất thành lập từ tháng 4/2011, và đây là kế hoạch mang tính chiến lược dài hạn để thực hiện mục tiêu quản lý khu bảo tồn.

Mục tiêu là bảo vệ, bảo tồn và phát triển loài Sao la cùng với các hệ sinh thái và sinh cảnh vùng cư trú thích hợp của loài này, đồng thời bảo vệ các nguồn gen quý còn tồn tại trong khu bảo tồn.

Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 26 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2013-2015. Để đáp ứng đủ nguồn vốn, ngoài vốn ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, vốn đầu tư bảo vệ môi trường và vốn sự nghiệp khoa học... UBND tỉnh Quảng Nam cũngkêu gọi hỗ trợ vốn quốc tế.

Công Bính