Khen thưởng đoàn viên thanh niên phát hiện vi phạm môi trường

(Dân trí) - Sẽ chú trọng đầu tư khuyến khích khen thưởng đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát hiện vi phạm môi trường ngay tại địa phương, đặc biệt ở các lưu vực sông.

Đó là một trong những nội dung vừa được Bộ TN-MT và TƯ Đoàn thống nhất phối hợp tiếp tục phát triển rộng rãi.

Theo anh Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: trong 6 tháng vừa qua, TƯ Đoàn đã khen thưởng cho 3 trường hợp phát hiện ra những sai phạm môi trường tại địa phương (mỗi phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng).

Trong thời gian tới vấn đề khen thưởng định kỳ và khen thưởng đột xuất cho những đối tượng này sẽ được chú trọng và đầu tư hơn nữa.

TƯ Đoàn dự kiến, trong 6 tháng cuối năm sẽ tổ chức tập huấn cho 12. 000 cán bộ, ĐVTN ở 29 tỉnh thuộc các lưu vực sông Cần, sông Nhuệ - Đáy, sông Đồng Nai và các tỉnh Bắc trung bộ.

Hiện nay, đã có 500 cán bộ, ĐVTN được tập huấn và 23 tỉnh thành trong số đó có các đội “Tình nguyện xanh” được thành lập với  nhiệm vụ tuyên truyền cho người dân về vấn đề VSMT và trực tiếp tham gia trồng rừng đâu nguồn, trồng tre chắn sóng, tham gia phát hiện xử lý vi phạm môi trường.

P. Thanh