Quảng Trị:

Đóng cửa mỏ cát, sỏi lòng sông Đakrông

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Mỏ cát, sỏi này được cấp cho Công ty TNHH Minh Phúc từ năm 2014, tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, làm vật liệu xây dựng thông thường.

Nhiều phương tiện vận chuyển cát, sỏi giữa lòng sông
Nhiều phương tiện vận chuyển cát, sỏi giữa lòng sông

Việc đóng cửa mỏ cát, sỏi nhằm để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, giao đất cho UBND huyện Đakrông quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Diện tích đóng cửa mỏ 6,77 ha.

Khai thác cát, sỏi tại huyện Đakrông
Khai thác cát, sỏi tại huyện Đakrông

Theo quyết định được ban hành, Công ty này thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường: Tháo dỡ những phần công trình dân dụng sau khai thác cát, sỏi lòng sông, trả lại mặt bằng cho địa phương; tu sửa đường giao thông; hoàn thổ đất đai, khơi thông dòng chảy sông…

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Minh Phúc có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích đã nêu để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản đối với diện tích khu vực được đóng cửa mỏ theo quy định.

Đ. Đức