Thứ bảy, 22/08/2015 - 19:31

Đà Nẵng đăng cai tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tổ chức đối tác về Quản lý Môi trường biển Đông Á (gọi tắt là PEMSEA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đoàn thể của thành phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, đề xuất thành lập Ban tổ chức địa phương nhằm điều phối và hỗ trợ cho công tác tổ chức Đại hội biển Đông Á 2015.

Đại hội các biển Đông Á năm 2015 diễn ra từ 17 - 21/11/2015 bao gồm các nội dung chính: Diễn đàn Bộ trưởng, Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững vùng bờ và đại dương, Diễn đàn mạng lưới chính quyền địa phương (PNLG), Diễn đàn thanh niên Đông Á lần thứ 4, triển lãm môi trường, tham quan thực địa, các sự kiện bên lề diễn ra trước và sau đại hội.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai hoạt động, họp định kỳ mỗi tháng 1 lần để kiểm tra, rà soát, đôn đốc các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Biển Đông Á và Diễn đàn Mạng lưới các chính quyền địa phương (PNLG) năm 2015 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khánh Hồng