Hà Tĩnh:

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc

(Dân trí) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho lao động nước ngoài vào làm việc.

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc - 1

Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan chức năng, doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh làm việc.

Ngày 5/6, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho lao động nước ngoài và xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhằm đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định.

Sở LĐ-TB&XH sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho phép người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại cơ sở, doanh nghiệp đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH được yêu cầu phối hợp Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý (nếu vượt thẩm quyền) các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động nước ngoài trái phép.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép. Xem xét, đề nghị trục xuất lao động nước ngoài không có giấy phép lao động, không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không chấp hành nghiêm các quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp. Kiên quyết không để sót, để lọt người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào làm việc, sinh sống trong các cơ sở, doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài, đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" và các quy định của cơ quan y tế...

Theo số liệu báo cáo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 1.456 chuyên gia, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành, nhà quản lý...

Tin liên quan