Phú Yên:

Tuyển dụng hơn 775 giáo viên giảng dạy ở nhiều bậc học

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng 775 viên chức giáo viên giảng dạy ở nhiều bậc học trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển dụng hơn 775 giáo viên giảng dạy ở nhiều bậc học - 1

Năm 2021, Phú Yên tuyển dụng 775 giáo viên giảng dạy ở nhiều bậc học (ảnh minh họa).

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Yên, trên cơ sở nhu cầu và đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh quyết định tuyển dụng 775 viên chức giáo viên giảng dạy ở nhiều bậc học trên địa bàn tỉnh này.

Chỉ tiêu cụ thể từng bậc học là: Mầm non 256, tiểu học 395, trung học cơ sở 117, giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp 07.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

"Những đối tượng thuộc diện người có công, con của người có công, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người đồng bào sẽ được cộng điểm (thấp nhất là cộng 2,5 điểm, cao nhất là 7,5 điểm) trong quá trình xét tuyển", theo thông báo của UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh, người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây: Có quốc tịch Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, kế hoạch cũng quy định, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp thí sinh đăng ký từ 2 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Các địa phương tổ chức nhận phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian nhận phiếu đăng ký xét tuyển 30 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử.

Bài liên quan
Đang được quan tâm