Từ 1/1/2021: Nhiều cải tiến về chế độ làm việc trên tàu xa bờ của Hàn Quốc

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Minh bạch quá trình chi trả lương cho người lao động, trả lương theo chuẩn của quốc tế, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên nước ngoài tối thiểu 10 giờ/ngày và 77 giờ/tuần…

Từ 1/1/2021: Nhiều cải tiến về chế độ làm việc trên tàu xa bờ của Hàn Quốc - 1

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), đây là những quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2021 đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu xa bờ của Hàn Quốc.

Trước đó, tháng 6/2020, Bộ Hải dương và Thủy sản (Hàn Quốc) đã xây dựng "Phương án cải tiến nhân quyền và chế độ làm việc đối với thuyền viên xa bờ nước ngoài".

Đến ngày 7/12/2020, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã chính thông báo về việc thống nhất thi hành các chính sách cải tiến chế độ làm việc đối với thuyền viên xa bờ nước ngoài kể từ ngày 01/01/2021.

Minh bạch hơn việc trả lương

Tăng cường quản lý quá trình phái cử nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí mà thuyền viên xa bờ phải trả để đi làm việc trên tàu cá Hàn Quốc

Đẩy mạnh việc quản lý các công ty nước ngoài cung ứng thuyền viên xa bờ sang làm việc cho các tàu cá Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là công ty cung ứng) nhằm minh bạch hóa quá trình chi trả tiền lương cho người lao động.

Theo đó, Hàn Quốc sẽ yêu cầu "Công ty chủ tàu chuyển lương cho công ty tiếp nhận thuyền viên Hàn Quốc, công ty tiếp nhận sẽ chuyển lương cho công ty cung ứng để chuyển cho người lao động hoặc gia đình người lao động". Quy định này còn giúp khắc phục tình trạng trả lương chậm hoặc kéo dài thời gian chuyển lương giữa các công ty cung ứng và tiếp nhận.

Ngoài ra, công ty chủ tàu sẽ chi trả toàn bộ các chi phí để thuyền viên xa bờ sang làm việc trên tàu cá Hàn Quốc, chi phí chuyển tiền tại ngân hàng hoặc các chi phí phát sinh khác. Tất cả những nội dung này sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động ký giữa người lao động và công ty chủ tàu Hàn Quốc.

Trước khi thuyền viên lên tàu làm việc, công ty chủ tàu sẽ thực hiện điều tra, phỏng vấn thuyền viên nước ngoài để biết thuyền viên có phải trả thêm chi phí để lên tàu làm việc không; đồng thời, hàng quý sẽ kiểm tra, xác nhận với thuyền viên về các khoản lương được chi trả đã đúng và đủ hay chưa.

Trong trường hợp xác định công ty cung ứng thuyền viên đã quá 3 lần chậm chi trả lương hoặc thu thêm các chi phí khác từ thuyền viên, công ty chủ tàu sẽ hủy bỏ hợp đồng đã ký và khuyến cáo các công ty chủ tàu khác không hợp tác với công ty cung ứng thuyền viên này.

Trả lương theo quy chuẩn quốc tế

Tiền lương của thuyền viên xa bờ thông thường được trả theo tiêu chuẩn của ITF và có sự khác nhau theo kinh nghiệm của thuyền viên. Tại Hàn Quốc, hầu hết các công ty chủ tàu cũng đang thực hiện chi trả lương theo tiêu chuẩn này.

Tuy nhiên, ở một số ngành đánh bắt có thời hạn dưới 3 năm hợp đồng như ngành đánh bắt dòng cá ngừ, lương trả cho thuyền viên nước ngoài vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn của ITF.

Vì vậy, kể từ năm 2021, Bộ Hải dương và Thủy sản sẽ yêu cầu các công ty chủ tàu áp dụng chi trả lương theo tiêu chuẩn của ITF, tối thiểu 540 USD cho tất cả thuyền viên nước ngoài, kể cả thuyền viên có thời hạn làm việc theo hợp đồng dưới 3 năm.

Thời gian nghỉ ngơi

Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên nước ngoài tối thiểu 10 giờ/ngày và 77 giờ/tuần. Tuy nhiên, do khó dự tính thời gian làm việc thực tế nên sẽ áp dụng một cách linh hoạt tính thời gian nghỉ ngơi theo đơn vị 1 tháng, thuyền viên nước ngoài sẽ được bảo đảm được nghỉ ngơi tối thiểu từ 6 tiếng mỗi ngày trở lên.

Áp dụng hợp đồng lao động tiêu chuẩn

Hiện chưa có mẫu hợp đồng lao động tiêu chuẩn cũng như không có cơ quan nào công nhận nội dung hợp đồng nên các công ty chủ tàu thường tự soạn hợp đồng lao động để ký với thuyền viên nước ngoài và phát sinh nhiều vấn đề khi giải quyết tranh chấp với thuyền viên.

Theo chính sách mới này, công ty chủ tàu sẽ phải sử dụng hợp đồng lao động tiêu chuẩn với 3 ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của thuyền viên nước ngoài) và sẽ thể hiện tất cả những nội dung đổi mới của chính sách lần này.

Bộ Hải dương và Thủy sản sẽ ban hành mẫu hợp đồng này cũng như giám sát nghiêm việc thực hiện của các công ty thuyền viên.

Đổi ca đối với những công việc đánh bắt thời gian dài

Do một số ngành đánh bắt có thời gian thực hiện rất dài (như thời gian đánh bắt cá ngừ lên tới trên 18 tháng) nên việc áp dụng đổi ca với các ngành này là khó thực hiện. Vì vậy, Hàn Quốc dự kiến áp dụng biện pháp đổi ca thuyền viên thông qua các tàu vận tải với thời gian 10 tháng hoặc 12 tháng một lần.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM