Trường hợp nào công chức điều động vẫn được phụ cấp công vụ?

Tôi nguyên là Trưởng phòng Phòng Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Từ năm 2012 đến tháng 5/2016, tôi được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cử đi đào tạo tiếng Anh và học thạc sĩ.

Trường hợp nào công chức điều động vẫn được phụ cấp công vụ? - 1

Do thời gian đào tạo dài hạn nên cơ quan đã bổ nhiệm người khác thay thế vị trí của tôi. Sau khi học xong, tôi được cơ quan điều động, bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại. Tiền lương và các khoản phụ cấp của tôi vẫn do Sở Công Thương chi trả nhưng tôi không được hưởng phụ cấp công vụ.

Tôi xin hỏi, tôi bị cắt hưởng phụ cấp công vụ như vậy có đúng không? Việc điều động và bổ nhiệm trong trường hợp của tôi có phù hợp không? Người hỏi Nguyễn Thanh Tòng - Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trả lời vấn đề này như sau:

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại đối với ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Trưởng phòng Thương mại thuộc Sở Công Thương, tuy nhiên tiền lương và các khoản chi khác do Sở Công Thương chi trả.

Vậy ông Tòng vẫn thuộc biên chế của Sở Công Thương và được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định.

Do nhu cầu công tác cán bộ, công chức trong cơ quan, căn cứ quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Công Thương theo quy định tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Theo Chinhphu.vn

Bài liên quan
Đang được quan tâm