Thứ tư, 10/08/2016 - 07:30

Trợ cấp 1 lần với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh

Ông Nguyễn Đức Hùng (TP. Hồ Chí Minh) nhập ngũ tháng 8/1978, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, xuất ngũ năm 1982. Ông Hùng hỏi, ông có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, nếu ông Hùng có thời gian tham gia chiến tranh ở biên giới phía Bắc thuộc đơn vị, địa bàn, thời gian theo quy định và hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng hoặc không thuộc diện đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc thì thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định nêu trên.

Chi tiết cụ thể, đề nghị ông Hùng liên hệ trực tiếp với UBND phường nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Chinhphu.vn