Thứ tư, 02/12/2020 - 16:24

TPHCM chi 240 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Dân trí

TPHCM mới phê duyệt kế hoạch tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm năm 2020 với tổng số tiền là 240 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

TPHCM chi 240 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm - 1

TPHCM chi 240 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm.

Vừa qua, UBND TPHCM đã phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm năm 2020, bằng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam với tổng số tiền là 240 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện về phân bố chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 và giao cho UBND phường, xã để triển khai thực hiện theo quy định.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM chịu trách nhiệm triển khai, cân đối, phân bổ nguồn vốn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận, huyện trong quá trình thực hiện chương trình, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH TPHCM có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM triển khai thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và chỉ đạo của Chính phủ.

TPHCM chi 240 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm - 2

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP và các quận, huyện đã giải ngân số tiền hơn 2.349 tỷ đồng.

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện giải pháp cho vay vốn từ các nguồn quỹ Xóa đói giảm nghèo, Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết việc làm; thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, hộ nghèo.

Ông Tấn thông tin thêm, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP và các quận, huyện đã giải ngân số tiền hơn 2.349 tỷ đồng (tăng 1.028 tỷ đồng, bằng 77,8% so với cùng kỳ năm trước), với 51.398 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, giúp cho thêm 8.411 hộ nghèo, cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo có vốn làm ăn, cải thiện thu nhập; cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 31.544 lao động.

Trong năm 2021, Sở cũng sẽ tham mưu UBND TP triển khai các chương trình, kế hoạch giảm nghèo đa chiều vào các chương trình kinh tế - xã hội thường xuyên của các Sở, ngành, UBND quận, huyện.

Đồng thời, tập trung vào các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của TP theo hướng giảm dần từ trợ cấp sang tác động hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, để họ tự vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo chủ động tiếp cận các chính sách giảm nghèo; tránh tình trạng người dân trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng.

Nam Thái - Xuân Hinh

Đáng quan tâm