Thủ tướng giao 3 Phó Thủ tướng giải quyết vấn đề "nóng" của công nhân

(Dân trí) - Thủ tướng chỉ đạo, ngay trong tháng 2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo để giải quyết vấn đề nhà ở, việc làm, nâng cao đời sống công nhân...

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị năm 2023 cần tập trung, ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực cho 3 công việc trọng tâm, đột phá.

Thứ nhất là tăng cường tạo công ăn, việc làm cho công nhân, người lao động thông qua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn liên quan các thị trường, hợp đồng, đơn hàng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn; đồng thời nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho công nhân đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Thủ tướng giao 3 Phó Thủ tướng giải quyết vấn đề nóng của công nhân - 1

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đáp ứng nhu cầu thiết thực của công nhân (Ảnh: Hải Nguyễn).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ hai là giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân "an cư lạc nghiệp", người đứng đầu Chính phủ giao các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp thực hiện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo.

Thứ ba là từng bước giải quyết, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe người lao động. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo trực tiếp.

"Ngay trong tháng 2/2023, các bộ, ngành, cơ quan phối hợp, làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức", Thủ tướng lưu ý.

Tại hội nghị, Thủ tướng giao từng việc cụ thể và yêu cầu các bộ, ngành thúc đẩy thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất," nhất là các chính sách liên quan nhà ở cho công nhân, người lao động, nhà cho công nhân thuê, mua, thuê mua trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, trong đó có chính sách đối với giáo dục mầm non.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non cho con công nhân trong thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định tại Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao 3 Phó Thủ tướng giải quyết vấn đề nóng của công nhân - 2

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp triển khai các dự án, chính sách liên quan nhà ở cho công nhân, người lao động (Ảnh: Hải Nguyễn).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp xử lý doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện của người lao động và giải pháp cụ thể bảo đảm quyền lợi của hơn 200.000 người lao động là nạn nhân.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đề xuất trình Chính phủ cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW về tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn...

Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2023 và thời gian tới, trên cơ sở phân tích điều kiện, môi trường hoạt động công đoàn, với dự báo có những thay đổi quan trọng, gặp nhiều thách thức hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn thực hiện toàn diện các thỏa thuận đã cam kết.

Ông lưu ý, nguồn lực, thời gian có hạn, yêu cầu thì cao, phải chọn công việc trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, thực chất, mang lại hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của công nhân, người lao động.

"Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả nhìn thấy, đo đếm được," Thủ tướng chỉ đạo.