Thứ bảy, 24/09/2016 - 10:06

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Bà Tạ Thị Ngọc Thương làm điều dưỡng tại một phòng khám đa khoa ở tỉnh Bắc Ninh được 9 tháng. Vừa qua, bà xin chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác và được yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Bà Thương hỏi bà có hộ khẩu ở tỉnh Vĩnh Phúc thì nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ở đâu và cần giấy tờ gì?


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, ngành điều dưỡng là một trong những văn bằng chuyên môn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định, điều dưỡng phải qua thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, bà đã thực hành điều dưỡng đủ 9 tháng tại phòng khám đa khoa thì đủ điều kiện về thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo Khoản 2, Điều 26 của Luật, Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý. Hiện nay, bà Thương không còn làm việc tại phòng khám đa khoa tại tỉnh Bắc Ninh, do vậy bà về Sở Y tế tỉnh nơi quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT và Thông tư số 41/2015/TT-BYT bao gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, văn bản xác nhận quá trình thực hành, phiếu lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, 2 ảnh màu 4cm x 6cm.

Theo Chinhphu.vn