Thứ ba, 22/09/2020 - 06:05

Thanh Hóa sẽ bổ sung gần 3.000 biên chế sự nghiệp y tế

Dân trí

Ngày 21/9, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, trước năm 2015, Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động hợp đồng làm nhân viên ở các trạm y tế cấp xã.

Cán bộ, nhân viên y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được xếp ngạch, bậc theo trình độ đào tạo, hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước như đối với viên chức công tác trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và không nằm trong hệ thống biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa sẽ bổ sung gần 3.000 biên chế sự nghiệp y tế - 1
Thanh Hóa sẽ bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa.

Căn cứ quy định của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 5/6/2007, số lượng cán bộ, nhân viên y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa là 3.755 người.

Mặt khác, ngày 08/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn, theo đó, tại Điều 4 quy định: “1. Người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức; 2. Số lượng người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền”.

Tuy nhiên, Sở Y tế Thanh Hóa đã không kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, đơn vị có liên quan báo cáo, trình UBND tỉnh, để UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế cho trạm y tế xã theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ và Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ.

Từ thực tiễn quản lỷ, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế như trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP, Sở Y tế và Sở Nội vụ đã rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Bộ Nội vụ về số lượng nhân viên y tế hợp đồng tại các trạm y tế cấp xã đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đến nay.

Những nhân viên này vẫn còn đang hợp đồng lao động tại các trạm y tế cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm theo quy định. Hiện số lượng nhân viên kể trên là 2.912 người.

Sau khi thẩm định (có 1 trường hợp không đủ điều kiện về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đang đảm nhiệm), Bộ Nội vụ báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 2892/BNV-TCBC ngày 11/6/2020 bổ sung 2.911 người làm việc (biên chế sự nghiệp y tế) để thực hiện việc chuyển 2.911 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa thành viên chức.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá trình HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung 2.911 biên chế sự nghiệp y tế theo quy định. Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Duy Tuyên