Thanh Hoá: Không yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến

(Dân trí) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Ngày 15/6, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ký công văn về việc thực hiện việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Thanh Hoá: Không yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến - 1
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 11/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4680/VPCP-KSTT về việc đôn đốc việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với 2 thủ tục hành chính: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Nội dung các thủ tục hành chính nêu trên đã được công bố tại Quyết định số 1944/QĐ- UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và đã được đăng tải trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương hướng dẫn cho các doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cán bộ, công chức sử dụng tài khoản hệ thống đã được phân quyền thường xuyên truy cập vào địa chỉ https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn để tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến (nếu có), tránh tình trạng để hồ sơ không xử lý hoặc xử lý quá hạn.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc từ chối hồ sơ trực tuyến phải có lý do, không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động.

UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu công chức Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện thực hiện chính trong việc xử lý hồ sơ trực tuyến. Các cán bộ khác có nhiệm vụ xem thông tin hồ sơ để phối hợp thực hiện.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Tài chính để tổng hợp, bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện chi trả theo quy định. 

Quyết định cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để các địa phương thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng, đảm bảo kịp thời theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện chính sách đối với các đối tượng theo quy định.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm