Thứ ba, 09/01/2018 - 07:43

Quảng Trị: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 72 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng

Dân trí

Sở Lao động - Thương binh, xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị vừa có báo tình hình tiền lương năm 2017, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2018 cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch năm 2018 cao nhất là 5 triệu đồng/người tại một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 72 triệu đồng/người tại một doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng tại một doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 trung bình là 5,5 triệu đồng/người (cao hơn 100 nghìn đồng so với năm 2017).

Khu Công nghiệp Quán Ngang là nơi tập trung rất đông lao động tại Quảng Trị
Khu Công nghiệp Quán Ngang là nơi tập trung rất đông lao động tại Quảng Trị

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên địa bàn và không có đơn vị nào nợ tiền lương của người lao động.

Về cơ bản, mức bình quân tiền lương trong năm 2017 cao hơn năm trước.

Cụ thể, tiền lương cao nhất trong năm 2017 được trả cho người lao động là 36 triệu đồng/người/tháng tại một doanh nghiệp có cổ phần - vốn góp chi phối của Nhà nước; tiền lương thấp nhất là 2,58 triệu đồng/người/tháng tại một doanh nghiệp dân doanh.

Tiền lương bình quân trong năm 2017 là 5,84 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 300 nghìn đồng so với năm 2016).

Đ. Đức