Thứ năm, 06/12/2018 - 14:45

Qua 11 tháng: Hơn 1,1 triệu lao động được doanh nghiệp đăng ký

Dân trí

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới sau 11 tháng năm 2018 là 1.107.000 người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 11/2018 tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 92.300 người, giảm 12,1%.

Qua 11 tháng: Hơn 1,1 triệu lao động được doanh nghiệp đăng ký - 1

Đây là công bố của Tổng cục Thống kê về số lượng lao động sau 11 tháng của năm 2018.

Theo đó, tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11/2018 tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,9%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,1%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,4%.

Cũng sau 11 tháng, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,4%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,5%.

Phân tích của Tổng cục Thống kê cho thấy, lao động của các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 13%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 6,8%; Hà Nội tăng 5,8%; Đồng Nai tăng 4,5%; Hải Dương tăng 2,6%; Quảng Ninh tăng 2,4%; Cần Thơ tăng 1,1%; thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên cùng tăng 1%.

Ngoài ra, lao động của các doanh nghiệp công nghiệp cũng giảm so với cùng kỳ năm 2017, như: Vĩnh Phúc giảm 2,7%; Bắc Ninh giảm 7,9%; Đà Nẵng giảm 12,3%

Hoàng Mạnh