Phụ cấp thâm niên nghề và lương hưu

Tôi đã tham khảo Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, theo tôi hiểu, những người đã có đóng BHXH bao gồm phụ cấp thâm niên nghề trước đó thì khi hưởng lương hưu ngoài cách tính trung bình các năm cuối thì được tính thêm phần thâm niên nghề trước đó có đúng không? Thời gian đóng BHXH có cả phụ cấp thâm niên nghề và thời gian nghỉ hưu xa nhau khoảng 10 năm có được tính không?

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Theo như nội dung bà hỏi trước đó người lao động đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang làm việc đơn vị khác không có phụ cấp thâm niên nghề sau đó nghỉ hưu, do vậy tiền lương bình quân tiền lương tháng căn cứ để tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề.

Trường hợp này bà tham khảo tại Điểm a, Khoản 4, Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Theo Chinhphu.vn