Nhóm cán bộ lãnh đạo nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu?

(Dân trí) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất nhóm cán bộ, công chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không vượt quá 65 tuổi đối với nam và không quá 60 tuổi đối với nữ.

Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương tương đương Thứ trưởng 

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng so với quy định hiện hành tại Nghị định số 53/2015 và Nghị định số 104/2020.

Theo đó, dự thảo nghị định chỉ đề xuất bổ sung 2 chức danh mới được xác định tương đương Thứ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị quy định cụ thể các trường hợp cán bộ, công chức được kéo dài thời gian công tác nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này, bao gồm: Cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; Cán bộ, công chức giữ chức Thứ trưởng hoặc tương đương nhưng là Ủy viên Trung ương Đảng; Trợ lý, Thư ký của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo Quy định số 30-QĐ/TW. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Nhóm cán bộ lãnh đạo nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu? - 1

Cán bộ, công chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không vượt quá 65 tuổi đối với nam và đối với nữ thì không quá 60 tuổi (Ảnh minh họa: Xuân Hinh).

Về độ tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp nữ Thứ trưởng và tương đương, Bộ Nội vụ cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định có 2 phương án:

Phương án 1: Đề nghị giữ như quy định hiện hành là không quá 60 tuổi, vì thực tế các trường hợp này đã được áp dụng quy định nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung về độ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức nữ theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Phương án 2: Quy định không quá 62 tuổi và thực hiện theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nam (mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028) theo Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

"Bộ Nội vụ đề nghị chọn phương án 1 để giữ ổn định và bảo đảm tương quan về chính sách với một số trường hợp nữ Thứ trưởng và tương đương đã nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021"- hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp nêu quan điểm.

Lãnh đạo diện nào được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Bộ Nội vụ cho biết, nghị định sẽ quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019.

Cơ quan soạn thảo đề xuất 2 nhóm đối tượng áp dụng quy định này, gồm:

1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

a) Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;

b) Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

d) Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

đ) Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ;

e) Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hộ ở Trung ương; Phó Bí thư đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

g) Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia;

h) Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

i) Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

k) Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

l) Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;

m) Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

2. Công chức được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguyên tắc thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Cán bộ, công chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo đề xuất trên nhưng không vượt quá 65 tuổi đối với nam và đối với nữ thì không quá 60 tuổi (giữ như quy định hiện hành).

Bộ Nội vụ khẳng định đã rà soát quy định pháp luật về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức khi đến độ tuổi nghỉ hưu. Đồng thời đã tổ chức cuộc họp với dự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan và lấy ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương, cũng như gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi điều chỉnh dự thảo như trên.