Thứ sáu, 23/08/2019 - 10:06

Nguồn vốn vay giúp duy trì và tạo việc làm cho 885.000 lao động

Dân trí

Doanh số cho vay giải quyết việc làm giai đoạn từ năm 2015 tới nay đạt 24.459 tỷ đồng, với gần 800.000 lượt khách hàng được vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 885.000 lao động.

Đây là đánh giá về hoạt động của Quỹ quốc gia về việc làm do Phòng Chính sách (Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH) tại Hội nghị Truyền thông về Việc làm. Chương trình do Cục Việc làm và Tạp chí Lao động và Xã Hội (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hôm 22-23/8 tại Thái Nguyên.

Đánh giá chung của cho thấy, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng hoạt động cho vay của Quỹ rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nguồn vốn được bảo toàn, chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng Quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội không ngừng được mở rộng.

Nguồn vốn vay giúp duy trì và tạo việc làm cho 885.000 lao động - 1

Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đến ngày 31/5/2019 là 16.860 tỷ đồng, với hơn 523.000 khách hàng đang còn dư nợ, mức cho vay bình quân đạt 32 triệu đồng/lao động. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh giảm đều qua các năm.

Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ năm 2015 đến ngày 31/5/2019, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo việc làm cho 552.000 lao động nữ, 40.000 lao động là người khuyết tật và 77.000 lao động là người dân tộc thiểu số.

Nhiều mô hình cho vay hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình…

L.T