Người lao động không được đình công tại 6 khu vực làm việc

(Dân trí) - Nghị định số 145/2020/NĐ-CP nêu rõ các nơi sử dụng lao động không được đình công gồm những doanh nghiệp mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe con người.

Theo đó, việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về quyền tại nơi sử dụng lao động không được đình công; giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại nơi sử dụng lao động không được đình công sẽ theo quy trình riêng do Luật Lao động quy định.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Dưới đây là danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công:

Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện

03 đơn vị thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm: Công ty Thủy điện Hòa Bình; Công ty Thủy điện Sơn La; Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Phát điện 1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

Các Công ty truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Thăm dò, khai thác, sản xuất, cung cấp dầu khí

Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

02 đơn vị thuộc Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí, gồm: Công ty điều hành Thăm dò khai thác Dầu khí trong nước; Công ty liên doanh điều hành Vietgazprom.

08 đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, gồm: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; Công ty kinh doanh sản phẩm khí; Công ty khí Cà Mau; Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty cổ phần LPG Việt Nam; Công ty cổ phần kinh doanh khí Miền Nam; Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.                          

Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải

Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Các cảng hàng không thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, gồm: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Cần Thơ.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải TKV.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam.

Cung cấp hạ tầng thông tin và truyền thông

Tổng Công ty Hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Các doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường trực tiếp phục vụ cho thành phố trực thuộc trung ương

Trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định tại Nghị định          93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tin liên quan
Đang được quan tâm