Thứ tư, 16/08/2017 - 06:56

Khoảng trống trong bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12

Vẫn có một khoảng trống pháp lý liên quan thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh lớp 12.

Khoảng trống trong bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã tạo nhiều thuận lợi đối tượng học sinh khi phân chia thời gian đóng bảo hiểm y tế (BHYT) thành nhiều đợt, có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Nhưng vẫn có một khoảng trống pháp lý liên quan thời gian tham gia BHYT. Đó là hiện với học sinh lớp 12, thời hạn thẻ chỉ tính tới hết tháng cuối của năm học. Quy định này đang nảy sinh nhiều bất cập.

Khi cả nước mỗi năm có hơn 800.000 học sinh lớp 12, rõ ràng khoảng trống này là không hề nhỏ. Các em học sinh bị đẩy vào thế khó vì nếu đi học tiếp vào khoảng tháng 9 lại được trường mua BHYT mới. Ngay cả khi chủ động mua BHYT theo hộ gia đình, quyền lợi ưu đãi 5 năm liên tục của các em cùng không còn do thời gian tham gia bị ngắt quãng. Để khắc phục bất cập trên, cơ quan bảo hiểm đang có kiến nghị sửa đổi quy định cho phù hợp hơn.

Năm học mới đang tới rất gần, hiện khoảng trống về thời hạn này có được lấp đầy hay không thì cả học sinh và bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn đang chờ sự phản hồi từ các đơn vị liên quan.

Theo VTV.VN