Thứ năm, 20/06/2019 - 07:31

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện?

Bà Vũ Hương tham gia BHXH tự nguyện, đã đóng đủ tiền các tháng 3, 4, 5/2019. Tháng 4/2019 bà đi làm tại công ty và tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 4/2019, đóng tiền theo quý. Đến tháng 7/2019, công ty mới đóng tiền BHXH.

Bà Hương hỏi, bà có được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện các tháng 4, 5/2019 không? Thủ tục chuyển đổi sang BHXH bắt buộc như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Theo đó, trường hợp bà giao kết hợp đồng lao động với công ty và được công ty đăng ký tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 4/2019 thì số tiền đã đóng BHXH tự nguyện các tháng 4, 5/2019 của bà được hoàn trả theo quy định.

Bà lập Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) gửi Đại lý thu BHXH, BHYT nơi bà đăng ký tham gia BHXH tự nguyện hoặc cơ quan BHXH (trường hợp bà đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại cơ quan BHXH) để được hoàn trả số tiền BHXH tự nguyện đã đóng BHXH tháng 4, tháng 5. Bà không phải làm thủ tục chuyển đổi sang đóng BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại Điều 23 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, đề nghị bà phối hợp với công ty nơi bà làm việc lập thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đối với bà, thủ tục gồm 1 bộ hồ sơ:

- Người lao động: Cung cấp mã số BHXH cho người sử dụng lao động, giấy tờ chứng minh người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) theo quy định.

- Đơn vị sử dụng lao động: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Theo Chinhphu.vn