Thứ bảy, 21/07/2018 - 07:55

Phú Yên

Hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng giúp ngư dân vươn bám biển

Dân trí

Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển thủy sản của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng để ngư dân yên tâm sản xuất trên vùng biển xa trong năm 2018. Số kinh phí này tăng gần gấp 6 lần so với năm 2017.

Nguồn kinh phí hỗ trợ ngư dân bám biển được thực hiện theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản cho ngư dân.

Tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng để ngư dân yên tâm sản xuất trên vùng biển xa
Tỉnh Phú Yên đã có kế hoạch hỗ trợ hơn 61 tỷ đồng để ngư dân yên tâm sản xuất trên vùng biển xa

Tỉnh Phú Yên cũng kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ, một số chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay số tiền đã chi trả, hỗ trợ là hơn 664,7 tỷ đồng. Điều này giúp ngư dân an tâm bám biển.

Trong năm nay, Chi cục thủy sản tỉnh Phú Yên cũng đã cấp mới giấy phép đăng ký khai thác cho 80 tàu cá với tổng công suất 30.100 CV. Bên cạnh đó, ban hành 13 quyết định phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn theo Nghị định 67 với tổng nhu cầu vốn gần 290 tỷ đồng.

Nhờ vậy, ngư dân đã đóng mới và đưa 19 tàu vào hoạt động, trong đó có 4 tàu vỏ gỗ, 8 tàu vỏ thép, 7 tàu vỏ composite và nâng cấp 5 tàu vỏ gỗ… Đây cũng là điều kiện để phát triển nghề cá theo hướng hiện đại.

Trong năm 2018, tỉnh Phú Yên đã cấp mới giấy phép đăng ký khai thác cho 80 tàu cá với tổng công suất 30.100 CV
Trong năm 2018, tỉnh Phú Yên đã cấp mới giấy phép đăng ký khai thác cho 80 tàu cá với tổng công suất 30.100 CV

Cùng với thực hiện các chính sách phát triển thủy sản, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ ngư dân để tuyên truyền phổ biến pháp luật trên biển; sẵn sàng trợ giúp ứng cứu ngư dân khi có sự cố… Đây thực sự là những việc làm cần thiết giúp ngư dân yên tâm sản xuất trên vùng biển xa.

Trung Thi