1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Doanh nghiệp Thanh Hóa cần tuyển hàng nghìn lao động sau Tết

Trần Lê

(Dân trí) - Sau Tết Nguyên đán 2021 là thời điểm biến động thị trường lao động, nhiều doanh nghiệp thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng 1.484 lao động.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, trước và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm các doanh nghiệp, đơn vị tăng cường kế hoạch tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất kinh doanh, bởi đây là thời điểm có nhiều biến động lao động trong các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Thanh Hóa cần tuyển hàng nghìn lao động sau Tết - 1

Người lao động tỉm việc tại TT DVVL Thanh Hóa

Thông qua việc nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trước tết Nguyên đán 2021 có 11 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 2.572 lao động, gồm: Lao động phổ thông là 2.320 người, chiếm 90,3 % cơ cấu tuyển dụng của các doanh nghiệp được Trung tâm tiếp nhận; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên là 252 người, chiếm 9,7 %.

Sau Tết Nguyên đán 2021, Trung tâm tiếp nhận 9 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.484 lao động, gồm: 1.283 lao động phổ thông, chiếm 86,5 % cơ cấu tuyển dụng của các doanh nghiệp; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp trở lên là 201 người, chiếm 13,5 % cơ cấu tuyển dụng của các doanh nghiệp được Trung tâm tiếp nhận.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tăng cường, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới, chuyển đổi việc làm và các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động trước và sau Tết Nguyên đán.

Đối với thực hiện cung cấp thông tin về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ liên quan để doanh nghiệp và người lao động nắm bắt thông tin...