Nghệ An:

Đề xuất bổ sung chính sách BHXH cho lao động nghỉ việc trước năm 1995

(Dân trí) - Số lao động này có thời gian công tác thuộc khu vực Nhà nước nghỉ việc trước năm 1995 nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, BHXH một lần.

Đề xuất bổ sung chính sách BHXH cho lao động nghỉ việc trước năm 1995 - 1
Văn bản đề xuất xem xét giải quyết chế độ BHXH cho lao động trong khu vực Nhà nước nghỉ việc trước năm 1995.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn số 6413/UBND-VX gửi Bộ LĐ-TB&XH xem xét bổ sung chính sách BHXH cho người lao động.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của Luật BHXH, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, tỉnh Nghệ An gặp một số khó khăn, vướng mắc như chính sách đối với các trường hợp người lao động làm việc trong khu vực nhà nước và đã nghỉ việc trước năm 1995.

Số lao động này nghỉ việc vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân ốm đau hoặc người lao động có đơn xin nghỉ việc trong điều kiện đơn vị không sắp xếp bố trí việc làm, được tổ chức đồng ý.

Tuy nhiên, thời điểm nghỉ việc, họ chưa được cơ quan, đơn vị giải quyết trợ cấp thôi việc, BHXH một lần.

Các trường hợp này không thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 84/TTg ngày 20/8/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc vì mất sức lao động của công nhân viên chức Nhà nước; Công văn số 1908/HT ngày 15/8/1973 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ LĐ-TB&XH) về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức Nhà nước và không thuộc đối tượng chờ nghỉ việc theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015.

Vì vậy số lao động này chưa được tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc là thời gian công tác có đóng BHXH.

"Đa số đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe suy giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do bệnh tật, không có nguồn thu nhập ổn định. Cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời hoặc tổ chức đối thoại để hướng dẫn, giải thích đầy đủ các quy định của Nhà nước nhưng những người này đều cho rằng bản thân bị thiệt thòi quyền lợi so với những cống hiến của mình qua thời kỳ gian khó của đất nước.

Những đối tượng này đã gửi nhiều đơn kiến nghị, đơn thư vượt cấp làm phát sinh dư luận, ít nhiều ảnh hưởng đến ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội", văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ LĐ-TB&XH xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để có cơ sở giải quyết chế độ, quyền lợi và tránh thiệt thòi cho lao động thuộc nhóm đối tượng trên,

Tin liên quan
Đang được quan tâm