Chủ nhật, 30/06/2019 - 10:10

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động tại Thái Nguyên

Dân trí

Trong bối cảnh tình hình thị trường lao động có nhiều biến động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên xác định công tác thông tin thị trường lao động có vai trò quan trọng trong định hướng giúp cho người lao động. Chính vì vậy, Trung tâm đã triển khai nhiễu giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động qua công tác thông tin.

Cung cấp kịp thời biến động thị trường lao động

Theo ông Bùi Tiến Đạt - Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động (TT DVVL Thái Nguyên), công tác thông tin thị trường lao động được xác định là quá trình hoạt động xuyên suốt với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn trong và ngoại tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động tại Thái Nguyên - 1

Trên cơ sở đó, thu thập thông tin tuyển dụng cũng như nhu cầu tuyển dụng cụ thể của các doanh nghiệp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng các thông tin tuyển dụng tại doanh nghiệp.

“Việc thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động trung bình đạt 3 - 4 ngàn doanh nghiệp/năm, với nhu cầu tuyển dụng từ 60 - 80 ngàn lao động/năm; hàng năm Trung tâm đều tiến hành ký hợp đồng tuyển và cung ứng lao động với từ 50 - 100 doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh” - ông Bùi Tiến Đạt cho biết.

Ước tính qua 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã chủ trì và phối hợp với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các điều tra viên, tiến hành điều tra theo hình thức phỏng vấn đến tận hộ gia đình và các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo việc rà soát, cập nhật theo hệ thống thông tin về cung lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Ông Bùi Tiến Đạt - TP Thông tin thị trường lao động (TT DVVL Thái Nguyên)

Trong tổ chức thực hiện, Trung tâm luôn gắn với việc phối hợp giám sát, kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện các sai sót để kịp thời điều chỉnh. Kết quả 9/9 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành điều tra cung cầu lao động và nhập tin hàng năm.

“Chất lượng điều tra là tương đối đầy đủ, chính xác các biến động về tình trạng việc làm, học nghề, lao động chuyển đến chuyển đi. Bước đầu đã xây dựng được dữ liệu về biến động lao động của địa phương, cung cấp thông tin về cung, cầu lao động trên địa bàn, đóng góp vào nguồn dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH”, ông Bùi Tiến Đạt cho biết.

Tăng cường thông tin thị trường lao động đến người lao động

Cũng theo ông Bùi Tiến Đạt, bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực của địa phương, nhất là dữ liệu về lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao chưa được cập nhật đầy đủ. Nhiều vị trí việc làm tại các DN trong tỉnh không thể tuyển được lao động tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động tại Thái Nguyên - 2

Tình trạng cung cấp thông tin của một số nhà tuyển dụng tới người lao động chưa được chính xác; tình trạng canh tranh thiếu lành mạnh giữa các nhà tuyển dụng vẫn còn xảy ra. Việc tuân thủ quy định báo cáo tình trạng biến động lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chưa có chế tài nên các doanh nghiệp không thực hiện.

Nhiều lao động, nhất là lao động trong các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa còn thiếu thông tin về chính sách đối với người lao động và thông tin về thị trường lao động. Công tác đào tạo và trình độ nghề của người lao động chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Về chủ quan, đa số cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin thị trường lao động thuộc Trung tâm đều tự mày mò, tìm hiểu; không được đào tạo nghiệp vụ bài bản, đầy đủ để đảm nhận tốt vị trí việc làm đang làm.

Cùng với việc việc khai thác thông tin tuyển dụng trên mạng Internet, phòng sẽ chủ động, tích cực đi liên hệ thực tế khai thác đơn hàng tại các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền, thu hút lực lượng lao động và doanh nghiệp tham gia hoạt động Sàn GDVL định kỳ tại Trung tâm và lưu động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trong những tháng cuối năm 2019, phòng Thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên) sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác thu thập thông tin thị trường, tổng hợp, thẩm định nhu cầu, điều kiện làm việc, quyền lợi của người lao động.

“Trung tâm sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa công tác phân tích dự báo để làm sao có con số và thông tin kịp thời cung cấp cho nhà quản lý, người sử dụng lao động, người lao động về bức tranh thị trường lao động để tạo điều kiện thị trường lao động phát triển bền vững, minh bạch” - ông Bùi Tiến Đạt cho biết.

Theo đó, Trung tâm sẽ xuất hành định kỳ mỗi quý 1 bản tin thị trường lao động tỉnh Thái Nguyên theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức thực hiện và hoàn thành có chất lượng, đảm bảo yêu cầu việc tổ chức giám sát điều tra cung và điều tra, cập nhật xử lí thông tin cầu điện tử theo chỉ đạo của Sở.

Quá trình hoạt động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên cũng thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động. Trung bình hàng năm, Trung tâm tổ chức từ 20 - 30 Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được tổ chức tại Trung tâm và từ 40 - 50 phiên giao dịch việc làm. Qua đó cung cấp thông tin thị trường lao động tới từ 25 – 35 ngàn lượt người/ năm.

Lê Mai