Đà Nẵng: Chi 2,3 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hơn 2.300 người dân khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 4/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP vừa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 1.089 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 thuộc quận Hải Châu với tổng kinh phí là hơn 1 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao quận Hải Châu chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện.

Đà Nẵng: Chi 2,3 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19 - 1

Người dân Đà Nẵng nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19

UBND TP Đà Nẵng cũng phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng là người lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 thuộc quận Sơn Trà.

Trong đó gồm 1.259 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, 17 người lao động bị chấm dứt hợp đồng/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp bị mất việc, 6 người bán vé số lưu động bị mất việc làm, 32 giáo viên và nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập bị mất việc làm. Tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Sơn Trà chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện.

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành chi hỗ trợ cho 119.524 người dân khó khăn do dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 127 tỷ đồng.

Khánh Hồng