1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chi lương khi chưa có giấy phép lao động không được trừ thuế

Năm 2020, công ty bà Hoài Thu có người lao động nước ngoài sang làm việc và phải thực hiện cách ly y tế. Theo quy định, sau khi có chứng chỉ cách ly thì người lao động mới làm được giấy phép lao động.

Bà Thu hỏi, chi phí tiền lương của người lao động nước ngoài sau khi hoàn thành cách ly y tế phát sinh trong thời gian chờ giấy phép lao động thì có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 357/TCT-CS ngày 30/1/2019 gửi Cục Thuế TP. Hà Nội trong đó có hướng dẫn: Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động thì chưa có đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.