1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Căn cứ tính trợ cấp thôi việc đối với giáo viên

Bà Võ Hoàng Hồ Thủy (An Giang) hỏi, căn cứ tính trợ cấp thôi việc của giáo viên dạy lớp bằng tiền lương bình quân 6 tháng liền kề đóng bảo hiểm (không phụ cấp ưu đãi) hay theo NĐ 148/2018/NĐ-CP?

Cụ thể, tiền lương tính trợ cấp theo việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng (có phụ cấp ưu đãi được ghi trong quyết định lên lương)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó:

Mức hưởng trợ cấp thôi việc được tính cụ thể như sau:

Tiền trợ cấp thôi việc=1/2xTiền lương để tính trợ cấp thôi việc

x

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

- Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.