Bộ Công an lên phương án chính quy công an xã toàn quốc

Bộ Công an trình dự thảo lần hai, đề xuất lộ trình cụ thể về việc bố trí Công an xã chính quy trên toàn quốc.

Bộ Công an đang đăng tải dự thảo lần 2 Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Đây là một trong những chủ trương lớn trong quá trình thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ này theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Công an lên phương án chính quy công an xã toàn quốc - 1

Bộ Công an đang trình phương án chính quy công an xã -  Ảnh minh họa

Theo Bộ Công an, tình hình ANTT tại khu vực nông thôn hiện nay tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn, hoạt động của tội phạm hình sự diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã bán chuyên trách thực tế chưa đủ mạnh, yếu về chất lượng, thiếu về số lượng. Ngoài ra, chế độ, chính sách chưa tương xứng nên nhiều công an xã xin nghỉ hoặc bỏ việc.

Bên cạnh đó, qua tổng kết 6 năm thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy tại xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; công an địa phương đã bố trí 693 Trưởng Công an xã, 367 Phó trưởng Công an xã và 230 Công an viên đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội đã được kiềm chế rõ rệt…

Từ những căn cứ này, Bộ Công an cho rằng việc ban hành Nghị định quy định về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là cần thiết, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT ở cơ sở hiện nay.

Về lộ trình thực hiện chính quy Công an xã, Bộ Công an đề xuất theo ba trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, đối với các xã đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế.

Thứ hai, đối với các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Thứ ba, đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về ANTT: Căn cứ tình hình ANTT của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh/TP trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện để có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay), có chính sách giải quyết phù hợp;  không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

Đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Trực tiếp đấu tranh, chống tội phạm

Cũng theo Nghị định, Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Công an xã sẽ có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương; được trang bị cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã chính quy.

Ngoài ra, Nhà nước bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết khác cho Công an xã chính quy.

Ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách phục vụ hoạt động của Công an xã chính quy gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Tuyến Phan/plo.vn