Bằng trung cấp, tính tiền lương như thế nào?

Em học ngành dược hệ trung cấp và trúng tuyển kỳ thi viên chức để vào biên chế. Trong hợp đồng có ghi em hưởng 85%, hệ số lương 1.86 vậy tiền lương của em là bao nhiêu. Cách tính như thế nào? – Mộng Thùy (nguyenthuy***@gmail.com).

Bằng trung cấp, tính tiền lương như thế nào? - 1

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở hiện hành là: 1.210.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng. Trường hợp của bạn hiện đang hưởng 85%, hệ số 1,86. Vì thế công thức tính lương của bạn sẽ là: (1.210.000 đồng/tháng x 1,86) x 85%.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000đ/tháng. Cụ thể, ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số::47/2017/NĐ-CP “Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, tại Điều 3 của Nghị định có nêu:Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Như vậy, từ ngày 01/7/2017, mức lương sẽ được áp dụng theo công thức = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng. Theo đó, mức lương của bạn sẽ là: 1.300.000 đồng/tháng X 1,86 X 85% (nếu bạn vẫn hưởng ở mức 85%).

Theo Giáo dục thời đại

Đang được quan tâm