448 doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM (Hepza) cho biết đến nay mới có 448 doanh nghiệp (DN) xây dựng lại thang, bảng lương; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động (NLĐ) theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP.

Hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực đều thuộc địa bàn vùng I với mức lương tối thiểu là 3.980.000 đồng/tháng.

448 doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng - 1

Hepza cho biết ngoài việc đôn đốc các DN nhanh chóng thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo quy định, Hepza đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP và Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Hepza cũng sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động để hướng dẫn và xử lý đối với các DN có sai phạm.

Theo Báo Người lao động

Tin liên quan