1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vốn Nhà nước tại SCIC đã "sinh nở" gấp 5 lần

(Dân trí) - Tính đến 31/12/2015, danh mục quản lý của SCIC còn 197 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.020 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ, với giá trị thị trường đạt khoảng 95.697 tỷ đồng

Giá trị thị trường phần vốn Nhà nước do SCIC quản lý tại gần 200 doanh nghiệp đã gấp gần 5 lần so với giá sổ sách
Giá trị thị trường phần vốn Nhà nước do SCIC quản lý tại gần 200 doanh nghiệp đã gấp gần 5 lần so với giá sổ sách

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), trong năm 2015, các chỉ tiêu kinh doanh của tổ chức này đều vượt hơn 36% so với kế hoạch và tăng trên 45% so với năm 2014.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 8.414 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch và tăng 46% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 25,6%, bằng 1,6 lần kế hoạch năm.

Năm 2015, công tác bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực so với năm 2014. SCIC đã bán vốn thành công tại 120 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 116 doanh nghiệp), thu về 4.491 tỷ đồng trên giá vốn 1.682 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,7 lần; so với kế hoạch đạt 176% về giá trị.

So với năm 2014, kết quả bán vốn năm 2015 gấp 2,32 lần về giá trị và gấp 1,6 lần về số lượng doanh nghiệp.

Tính đến 31/12/2015, danh mục quản lý của SCIC còn 197 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.020 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ, với giá trị thị trường đạt khoảng 95.697 tỷ.

Cũng theo báo cáo của SCIC, tổng mức đầu tư giải ngân trong năm 2015 trên 8.000 tỷ đồng.

Trong năm 2016, SCIC cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, triển khai các dự án, cơ hội đầu tư đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cũng như đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính như: tham gia mua cổ phần lần đầu của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa; Tiếp tục nghiên cứu tham gia đầu tư mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực ngân hàng của các tập đoàn, tổng công ty; Triển khai nghiên cứu cơ hội mua bán dự án và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Bích Diệp

 

Vốn Nhà nước tại SCIC đã "sinh nở" gấp 5 lần - 2