VNPT và MobiFone phải "giữ nguyên hiện trường" trước giờ chia tách

(Dân trí) - Ngày 16/4/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký công văn yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Thông tin di động VMS (MobiFone) phải giữ ổn định tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, mạng lưới.


MobiFone sẽ tách khỏi VNPT
MobiFone sẽ tách khỏi VNPT

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Yêu cầu VNPT và MobiFone giữ ổn định tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, mạng lưới

* Nhìn lại chuyện nợ nần của Việt Nam

* Lo ngại nền kinh tế bị FDI thao túng

* Sáp nhập ngân hàng: Hai mặt lợi-hại, hai mặt thiếu thừa

Nội dung công văn yêu cầu hai đơn vị trên giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, cơ sở vật chất, mạng lưới cho đến khi triển khai Đề án Tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp cần có sự thay đổi về các nội dung trên, VNPT, Công ty VMS kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến trước khi thực hiện.

Trước đó, ngày 11/4/2014, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

Thủ tướng đã yêu cầu điều chuyển nguyên trạng Công ty Thông tin di động (VMS - MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Bộ sẽ xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone trong đó làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty này để thực hiện trong năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ cũng thông qua phương án không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 ra khỏi VNPT. Thực hiện sắp xếp Công ty Tài chính Bưu điện theo Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT để tổ chức triển khai thực hiện.

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Đang được quan tâm