Thứ năm, 18/03/2021 - 17:00

Viettel IDC và những lần đầu tiên của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam

Dân trí

Được thành lập vào 6/3/2008, hiện nay Viettel IDC là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (TTDL) và dịch vụ điện toán đám mây nổi bật tại Việt Nam.

Viettel IDC và những lần đầu tiên của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam - 1

Trường Thịnh

Từ khóa:
Đáng quan tâm