Viettel gặt lãi gần 600 tỷ đồng từ thị trường nước ngoài

(Dân trí) - Nếu như năm ngoái, Đông Timor vẫn chưa ghi nhận doanh thu thì năm nay, thị trường này đã bắt đầu có lãi. Góp vào tổng lãi lớn nhất vẫn là thị trường Campuchia với 277,3 tỷ đồng, thị trường Mozambique lãi 178,3 tỷ đồng; thị trường Haiti lãi 25,6 tỷ đồng...

CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 với kết quả tăng vọt so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ "quả ngọt" hái được từ việc đầu tư vào các thị trường nước ngoài.

Viettel gặt lãi gần 600 tỷ đồng từ thị trường nước ngoài

Ngoại trừ thị trường Cameroon báo lỗ về 57,8 tỷ đồng thì các thị trường khác mà Viettel Global đầu tư vào đều có lãi.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo đó, doanh thu thuần trong quý III đã tăng gần 12% lên 3.104,8 tỷ đồng (không ghi nhận giảm trừ). Lũy kế đạt 7.895,8 tỷ đồng, tăng tới 35,2% so với cùng kỳ 9 tháng/2012.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán trong kỳ lại giảm nhẹ, do vậy, lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng hơn gấp rưỡi cùng kỳ quý III/2012, đạt 969,8 tỷ đồng. 9 tháng, con số này là 2.116,5 tỷ đồng, tăng 77%.

Tuy nhiên, ở mảng hoạt động tài chính, trong kỳ này, doanh thu của Viettel Global lại giảm mạnh, chỉ bằng 40% cùng kỳ (đạt gần 13 tỷ đồng); chi phí tài chính tăng gần 3 lần, lên 73,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 24,5%. Bù lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm, chưa tới 62% mức chi cùng kỳ.

Do đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ở trong kỳ vẫn đạt 706,7 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. 9 tháng, Viettel Global lãi thuần 1.083,3 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, tăng gấp 3 lần.

Kết quả từ các hoạt động khác tăng trưởng, song chỉ đóng góp khá khiêm tốn 2,36 tỷ đồng vào lợi nhuận chung. Lợi nhuận được chia từ công ty liên kết giảm 36% còn 87,4 tỷ đồng.

Qua đó, đưa lợi nhuận trước thuế lên 796,4 tỷ đồng, bằng 155% cùng kỳ quý III/2012, lũy kết 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 1.464,8 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi (bằng 204% của cùng kỳ).

Sau thuế, lãi Viettel Global gặt hái được trong quý III năm nay là 691,7 tỷ đồng, tăng gần 78% so với cùng kỳ; đạt 1.046,7 tỷ đồng, tăng tới 111% so với cùng kỳ (tương ứng tăng hơn gấp đôi).

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cho giai đoạn quý III đạt 952 đồng/cp và 9 háng là 1.681 đồng/cp, gấp đối mức 884 đồng/cp của cùng kỳ 9 tháng/2012.

Báo cáo tài chính của Viettel Global cũng cho thấy, sự tăng trưởng mạnh mẽ về tổng tài sản của công ty trong 9 tháng đầu năm 2013. Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản công ty đạt 21.434,7 tỷ đồng, tăng 5.005,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,5% so với đầu năm.Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng gấp rưỡi, lên 10.767,3 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong quý III, ngoại trừ thị trường Cameroon báo lỗ về 57,8 tỷ đồng thì các thị trường khác mà Viettel Global đầu tư vào đều có lãi.

Góp vào tổng lãi lớn nhất là thị trường Campuchia với 277,3 tỷ đồng sau thuế, thị trường Mozambique lãi 178,3 tỷ đồng; thị trường Haiti lãi 25,6 tỷ đồng và thị trường Timor Leste lãi 3,4 tỷ đồng. Hợp nhất các thị trường ngoài nước mang về cho công ty 592,2 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm ngoái, thị trường Haiti vẫn đang ghi nhận lỗ 72,7 tỷ đồng, thị trường Timor Leste và Cameroon chưa có ghi nhận doanh thu. Hợp nhất các thị trường ngoài nước lúc đó mới chỉ đem lại 392 tỷ đồng cho Viettel.

Hiện tại, Viettel Global có 6 công ty con, bao gồm Viettel Overseas (100%); Viettel Cambodia (90%), Movitel (70%), Natcom (60%), Viettel Timo Leste (100%) và Viettel Cameroon (70%). 2 công ty liên kết gồm Viễn thông Star (49%) và Metcom (49%).


Mai Chi

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Đang được quan tâm