1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vietcombank xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận

Ngày 18/3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam ( PWC) đã tổ chức “Lễ khởi động dự án Xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận tại Vietcombank”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - UV HĐQT Vietcombank phát biểu kết luận

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc cho biết: Dự án “Xây dựng và triển khai Khung Quản lý Rủi ro gian lận” là một dự án quan trọng được Ban lãnh đạo Vietcombank phê duyệt trong lộ trình chuyển đổi thực hiện chiến lược đưa Vietcombank trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất.

Thông qua dự án này, Vietcombank chính thức áp dụng Khung Quản trị rủi ro gian lận toàn diện, bao gồm: Năng lực phòng ngừa, thông qua hệ thống chính sách, phương pháp quản trị rủi ro gian lận và các chương trình đào tạo xây dựng văn hóa phòng chống gian lận; Năng lực chủ động giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân của mọi giao dịch toàn hệ thống thông qua cơ chế phản ánh bí mật; phân tích dữ liệu hàng ngày và năng lực ứng phó, thông qua các quy trình điều tra; công cụ, kỹ thuật, kỹ năng điều tra; cơ chế xử lý, kỷ luật; và cơ chế báo cáo.

Đặc biệt, cũng trong phạm vi dự án này, Vietcombank chọn 2 mảng kinh doanh quan trọng của ngân hàng là Tín dụng doanh nghiệp và Tín dụng bán lẻ để thực hiện phân tích dữ liệu, giám sát giao dịch để phát hiện ra các dấu hiệu bất thường.

Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng Ban dự án
Ban lãnh đạo Vietcombank chụp hình lưu niệm cùng Ban dự án

Kết luận chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc dự án nhấn mạnh: HĐQT Vietcombank đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro, nhất là vấn đề xây dựng bộ máy, cơ chế, công cụ thực hiện giám sát, phát hiện dấu hiệu gian lân một cách toàn diện, liên tục đến cấp độ từng giao dịch. Do vậy đây là dự án hết sức quan trọng cần khẩn trương áp dụng thực tiễn.

Cùng với dự án nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo hướng tập trung độc lập, việc triển dự án này là sự thể hiện cụ thể cam kết của Ban lãnh đạo Vietcombank về xây dựng môi trường kiểm soát rủi ro lành mạnh theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Ban triển khai dự án của Vietcombank cần hợp tác chặt chẽ với tư vấn. Đồng thời, Vietcombank đề nghị đơn vị tư vấn bố trí đầy đủ, đảm bảo chất lượng và sự ổn định của đội ngũ chuyên gia để hoàn thành toàn bộ phạm vi của dự án theo chất lượng và lộ trình đã đặt ra, đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT Vietcombank.

VCB News