Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP:

Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục trong kinh tế!

Hôm qua 8/4, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã chủ trì cuộc họp lần thứ 100 diễn đàn hàng tháng của các nhà tài trợ cho Việt Nam, tại Hà Nội. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có bài phát biểu quan trọng nhân kỷ niệm 10 năm của diễn đàn và đối thoại với đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ một số nước ở Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, hầu hết các nhà tài trợ đều có chung nhận định, Việt Nam đã có những bứt phá ngoạn mục để vươn lên từ một nền kinh tế thuộc “vùng trũng” của thế giới. Trường hợp Việt Nam là một minh chứng cho thấy Chính phủ đã thành công trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường.

Việt Nam đã có những bước tiến thật sự ấn tượng trong một thời gian ngắn với những thành tựu ngoạn mục của nền kinh tế; tốc độ giảm nghèo, cải thiện giáo dục, y tế, tiếp cận thông tin và tri thức là những thành tựu khổng lồ xét trên bất cứ tiêu chuẩn nào.

Đổi mới thực sự đã tạo ra các cơ hội cho người dân và hiện thực hóa tiềm năng của họ” - Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Jordan Ryan nhấn mạnh.

Khẳng định những thành tựu của Việt Nam trong hơn 10 năm qua, Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết, cùng với việc khai thác tối đa các nguồn lực ở trong nước, Việt Nam rất coi trọng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài.

Thực tế hơn 10 năm qua đã minh chứng hùng hồn rằng, việc kết hợp giữa hai nguồn lực đó đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ trên 7%/năm, thu nhập đầu người đã tăng từ 200 USD/năm lên xấp xỉ 600 USD/năm.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2010 là đưa mức GDP tăng gấp 2,1 lần năm 2000, với tốc độ tăng trưởng 7,5% – 8% và thu nhập đầu người đạt 1.000 USD/năm.

“Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung mọi cố gắng để hình thành các thể chế tốt nhất, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà kinh doanh, đầu tư” – Thủ tướng nói. 

Theo SGGP