Thứ ba, 08/10/2019 - 13:54

Vay vốn trái quy định tại Ngân hàng Phát triển: Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc

Dân trí

Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vay vốn trái quy định tại Ngân hàng Phát triển: Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc - 1

Kiểm toán Nhà nước thực hiện 209 cuộc kiểm toán trong 9 tháng đầu năm.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội cho biết, theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 209 cuộc kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng).

Qua kết quả kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 1.368,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý, xem xét thu hồi đất đủ điều kiện 7.591.427m2; kiến nghị nghiên cứu sửa đổi các cơ chế quản lý đất đai.

Đáng lưu ý, qua kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay trái quy định được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đối với 2 vụ chuyển hồ sơ nêu trên, ngày 12/9/2019 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 

Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thật thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán...

Đặc biệt, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước đang tiến hành kiểm toán Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước và Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình theo Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

 Phương Dung