Chủ nhật, 28/04/2019 - 10:00

Trồng rừng bán tín chỉ cacbon ở Bắc Trung Bộ, cơ hội thu về hàng triệu USD

Dân trí

Mỗi tấn hấp thụ cacbon ở vùng rừng Bắc Trung Bộ được bán thông qua Ngân hàng thế giới thu được 5 USD. Đây là cơ hội rất lớn đối với người trồng rừng các tỉnh miền Trung.

Vừa qua, Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở Việt Nam giai đoạn 2” thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức Hội thảo hoàn thiện Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại thuộc Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025.

Trồng rừng bán tín chỉ cacbon ở Bắc Trung Bộ, cơ hội thu về hàng triệu USD - 1

WB sẽ hỗ trợ mua sự phát thải khí CO2

Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018- 2025 là Chương trình giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cấp vùng đầu tiên ở Việt Nam, được triển khai tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là khu vực có hơn 10 triệu người sinh sống, tổng diện tích đất tự nhiên 5,1 triệu ha, độ che phủ rừng đạt 57%.

Đề án được xây dựng với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ khoảng 32 triệu tấn CO2 (cacbon dioxit) quy đổi.

Theo đó, Quỹ đối tác cacbon trong lâm nghiệp (FCPF)- Ngân hàng Thế giới đã cam kết chi trả cho các nỗ lực giảm phát thải sau khi thẩm định với kết quả thực hiện là 10,3 triệu tấn CO2 quy đổi, tương đương với 51,5 triệu USD. 

Tháng 6/2017, đại diện Bộ NN&PTNT và WB tại Việt Nam đã ký Ý định thư (LOI), theo đó WB đặt mua 10,3 triệu tấn giảm phát thải (carbon-CO2) do Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ tạo ra.

Mỗi tấn hấp thụ cacbon ở vùng rừng Bắc Trung Bộ được bán thông qua Ngân hàng thế giới thu được 5 USD.

Trồng rừng bán tín chỉ cacbon ở Bắc Trung Bộ, cơ hội thu về hàng triệu USD - 2

Hội thảo tham vấn nhằm hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện dự án.

Việc mua bán sự phát thải khí CO2, được thực hiện thông qua tín chỉ. Chủ rừng có thể quy đổi diện tích rừng đang quản lý và bảo vệ ra lượng hấp thụ khí CO2 hoặc tín chỉ cacbon. Việc bán tín chỉ này tại thị trường cacbon qua cơ chế giảm phát thải khí nhà kính hoặc nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Trung ương Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam cho biết, dự kiến tháng 6 năm nay, Việt Nam và Ngân hàng thế giới sẽ ký kết Hợp đồng chi trả Giảm phát thải để thực hiện Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025.

Đ. Đức