Tránh cơ chế xin cho giờ cất - hạ cánh, VCCI bất ngờ đề xuất sửa Thông tư

(Dân trí) - Để tránh việc điều phối giờ cất - hạ cánh không công bằng, VCCI đã có văn bản góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư về hàng không.

Mới đây, để góp ý cho Bộ Giao thông vận tải về Dự thảo một số Thông tư, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số đề xuất. 

Theo đó, phía VCCI dự định sẽ coi “kế hoạch khai thác đội tàu bay” là cơ sở để thực hiện công tác điều phối giờ hạ, cất cánh (slot), xác nhận hoặc từ chối xác nhận slot và cấp hoặc từ chối cấp phép bay.

Tránh cơ chế xin cho giờ cất - hạ cánh, VCCI bất ngờ đề xuất sửa Thông tư - 1

Việc phân bổ giờ cất hạ cánh còn tình trạng xin - cho

VCCI cho rằng, kế hoạch khai thác đội tàu bay nên được lập cho mỗi năm. Thậm chí, cho 5 đến 10 năm, tức là kế hoạch mang tính trung hạn và dài hạn. Dựa trên kế hoạch này, cùng với tình hình thị trường và nhu cầu thực tế, các hãng bay mới đề nghị phân bổ slot và gửi đề nghị cho Cục Hàng không và Hội đồng phân bổ slot.

Vì vậy, nếu quy định việc phân bổ slot căn cứ vào cả kế hoạch khai thác đội tàu bay và đề nghị của doanh nghiệp sẽ dẫn đến trùng lặp không cần thiết.

Nếu trong trường hợp đề nghị phân bổ slot của doanh nghiệp khác với kế hoạch khai thác đội tàu bay đã nộp trước đó thì phải coi đây là sự điều chỉnh kế hoạch, chứ không phải vì thế mà từ chối phân bổ slot cho doanh nghiệp.

Hơn nữa, quy định này sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng với các hãng hàng không nước ngoài. Bởi các hãng này chỉ cần phải đề nghị phân bổ slot, mà không phải nộp kế hoạch khai thác đội tàu bay.

Việc phân bổ slot đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp hàng không quan tâm nhất hiện nay. Vì Luật Hàng không dân dụng quy định, Bộ Giao thông thực hiện điếu phối slot theo nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, thuận lợi và hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Thông tư 17 của Bộ cũng quy định việc cất và hạ cánh do Cục Hàng không và Hội đồng điều phối slot thực hiện theo Worldwide Slot Guidelines, Standard Schedules Information Manual và Quy chế điều phối giờ cất, hạ cánh của Cục Hàng không Việt Nam. Trong Quy chế cũng đã nêu rõ các tiêu chí ưu tiên khi phẩn bổ slot.

Song, Quy chế này lại quy định: “Trong trường hợp đã sử dụng hết các tiêu chí quy định tại Điều này nhưng vẫn chưa xác nhận được slot, cơ quan thường trực của Hội đồng trình Hội đồng xem xét, quyết định.”

Đây chính là điểm mà theo VCCI, nó khiến nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng xin - cho, chưa thực sự công bằng, minh bạch trong phân bổ slot.

Để bảo đảm việc phân bổ slot được diễn ra công bằng, minh bạch, tránh cơ chế xin-cho, đại diện VCCI đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải xây dựng Thông tư về Quy chế điều phối và quản lý giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không Việt Nam.

Quá trình xây dựng có thể nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia đã áp dụng các cơ chế minh bạch hơn như đấu giá, bốc thăm hoặc cơ chế khác phù hợp.

 Thế Hưng

Đang được quan tâm