TPHCM: Nghiên cứu cổ phần hóa doanh nghiệp công ích

(Dân trí) - Theo Văn phòng UBND TPHCM, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP sẽ nghiên cứu việc cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích (DNCI) trong giai đoạn 2014 và 2015.

Đây là 1 trong những phương án khắc phục các tồn tại của ngành công ích thành phố sau khi phát hiện ra hàng loạt sai phạm tại 4 DNCI lớn là công ty Thoát nước đô thị, công ty Chiếu sáng công cộng, công ty Công viên cây xanh và công ty Công trình giao thông Sài Gòn.

Các DNCI sẽ được cổ phần hóa, tiến tới đấu thầu rộng rãi các DVCI
Các DNCI sẽ được cổ phần hóa, tiến tới đấu thầu rộng rãi các DVCI

Thủ đoạn chính để các đơn vị này lấy tiền từ ngân sách là lợi dụng định mức cho các sản phẩm công ích lạc hậu, khai báo định mức lao động cao trong khi lao động thực tế sử dụng không cao, chi phí thực hiện sản phẩm công ích thấp để hưởng khoản chênh lệch lớn.

Theo các chuyên gia giao thông công chính, cách tốt nhất để hạn chế tình trạng trên là phải đấu thầu cho tư nhân cùng tham gia thực hiện các dịch vụ công ích (DVCI). Nếu giá bỏ thầu thấp thì ngân sách nhà nước sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ chi cho các DVCI hàng năm. Việc cổ phần hóa các DNCI sẽ tạo tiền đề cho công tác đấu thầu rộng rãi các DVCI.

Ngoài ra, UBND TP đã chính thức chấp thuận đề xuất tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng/tháng để xác định đơn giá sản phẩm, xây dựng quỹ lương năm 2013 cho các DNCI.

Đối với quỹ lương năm 2013, UBND TP chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước được tạm ứng tối đa không quá 80% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2011 để trả cho người lao động và 70% tiền lương, thù lao bình quân thực hiện năm 2011 để trả cho viên chức quản lý.

UBND TPHCM cũng đã chấp thuận cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở-ngành liên quan kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp để xác định quỹ lương năm 2012.

Trong vụ “lương khủng”, UBND TP kết luận sai phạm của 4 DNCI trên là áp dụng mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng để tính đơn giá tiền lương năm 2012. Điều này trái với chỉ đạo trước đó của UBND TP là “cho phép áp dụng mức lương tối thiểu không quá 1.512.500 đồng/tháng để tính đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với hoạt động cung cấp sản phẩm, DVCI”.

Vào cuối tháng 9/2013, Thanh tra TP cũng đã tiến hành kiểm tra để xác định rõ tính pháp lý khi đề xuất mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu 1.512.500 đồng để tính đơn giá tiền lương theo sản phẩm đối với hoạt động cung cấp sản phẩm, DVCI theo quy định pháp luật.

Theo Sở Giao thông Vận tải, trong ngày 30/10, Sở sẽ tiếp tục họp về mức lương tối thiểu và định mức duy tu các lĩnh vực giao thông công chính, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng định mức lĩnh vực công viên cây xanh…

Tùng Nguyên