Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Trường Thịnh Bùi Hùng Đỗ Nga

(Dân trí) - Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với mục tiêu được đề ra nhằm hướng tới Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, thể hiện ý chí, quyết tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trước những yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới, để xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Hồ Lê Nghĩa- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba trình bày: Nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, mặc dù tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - 1
Ông Hồ Lê Nghĩa phát biểu khai mạc đại hội

Theo báo cáo Chính trị của Đại hội cho thấy, Đảng ủy Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể: Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ (400 đảng viên/nhiệm kỳ). Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó: tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%, đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra. Hơn 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh”, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đạt yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: "Nhờ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ chính trị như, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp cho ngân sách quốc gia với tổng doanh thu đạt gần 131 nghìn tỷ đồng, bình quân hơn 26 nghìn tỷ đồng/năm; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 8.000 tỷ đồng, bình quân đạt gần 1.600 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 6,3%/năm; Nộp ngân sách nhà nước gần 52 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,1%/năm.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - 2
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua

Những kết quả trên đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Lê Nghĩa cũng nhận định, Đảng bộ Tổng công ty vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần được thảo luận, thống nhất ý chí và hành động nhằm đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm

Nhiệm kỳ 2020-2025 được dự báo diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngành thuốc lá có thể vừa tiếp cận thời cơ nhưng vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức và sẽ tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đánh giá, Đảng bộ Tổng công ty đã xây dựng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty hòan thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% trở lên, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hàng năm, đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 90% trở lên, trong đó đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt tỷ lệ theo quy định. Đồng thời, kết nạp 300 đảng viên mới/nhiệm kỳ (bình quân 60 đảng viên/năm).

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - 3
Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Về sản xuất kinh doanh, phấn đấu doanh thu tăng bình quân tăng 1%/năm. Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm. Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm. Thu nhập bình quân tăng 2%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Trên cơ sở các mục tiêu định hướng nêu trên, Đảng bộ Tổng Công ty đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong công tác xây dựng Đảng đó là: Quán triệt, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ, Đảng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thường xuyên đổi mới công tác dân vận để phù hợp trong từng điều kiện cụ thể, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Ngoài ra, đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị với định hướng các trụ cột phát triển như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của Công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam - 4
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 chụp hình lưu niệm

Ưu tiên phát triển thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu. Đa dạng hóa sản phẩm về quy cách bao bì, chất lượng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng. Giữ vị thế thống lĩnh thị trường từ phân khúc cận cao cấp trở xuống đối với các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu tại đại hội, ông Hồ Lê Nghĩa khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ Tổng Công ty sẽ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với 198 đại biểu có mặt, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 31 đồng chí. Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ 10 đồng chí. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa- Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty. Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty vào chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.