1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

TKV: Xác định đạt nhiều mục tiêu kế hoạch năm trong quý IV

Trường Thịnh

(Dân trí) - 9 tháng đầu năm nay, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt và hơn so với năm ngoài. Trong quý IV, tập đoàn này xác định vẫn đạt một số chỉ tiêu cao hơn năm trước.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và lan rộng. Nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2020 khoảng 1,8-2,5%.

Theo báo cáo của Bộ Công thương dự kiến tăng trưởng điện năm 2020 từ 2-2,5 % đây là mức tăng trưởng điện thấp nhất trong 10 năm gần đây (mức tăng trưởng điện bình quân khoảng 12 % /năm), dự kiến lượng than cung cấp cho điện năm 2020 sẽ giảm khoảng 3,5 triệu tấn trong đó than pha trộn nhập khẩu giảm 980 ngàn tấn.

Trong bối cảnh trên, TKV xác định một số nhiệm vụ trong quý cuối cùng của năm: Tập trung chỉ đạo điều hành, hoàn thành mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch - Vừa ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”. Điều hành sản xuất hợp lý, giữ vững an toàn, tập trung vào đào lò bóc đất, tăng cường kiểm soát ranh giới mỏ; tiêu thụ tối đa các sản phẩm đồng, thép, kẽm; tiêu thụ hợp lý sản lượng Alumin. Phấn đấu tăng trưởng dương, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

TKV: Xác định đạt nhiều mục tiêu kế hoạch năm trong quý IV - 1

Cụ thể theo TKV, các chỉ tiêu cụ thể của tập đoàn này dự kiến trong quý IV như: Than nguyên khai sản xuất: 9,3 triệu tấn, cả năm 39 triệu tấn, giảm 1,5 triệu tấn so với kế hoạch; tiêu thụ than: 10,5 triệu tấn (Hộ điện: 9 triệu tấn, cả năm 37 triệu tấn, giảm 3,6 triệu tấn so với kế hoạch; hộ phân bón, alumin: 523 ngàn tấn, cả năm 1,82 triệu tấn, giảm 495 ngàn tấn so với kế hoạch; hộ xi măng: 228 ngàn tấn, cả năm 1 triệu tấn, giảm 495 ngàn tấn so với kế hoạch; hộ khác: 507 ngàn tấn, cả năm 3,4 triệu tấn, tăng 700 ngàn tấn so với kế hoạch; xuất khẩu: 161 ngàn tấn, cả năm 700 ngàn tấn, giảm 1,1 triệu tấn so với kế hoạch) cả năm là 44 triệu tấn; nhập khẩu than: 130 ngàn tấn cả năm 9,8 triệu tấn...

TKV cũng xác định sản lượng Alumina đạt 314 ngàn tấn, cả năm là: 1,4 triệu tấn (LDA: 700.000 tấn, DNA: 700.000) tăng 100 ngàn tấn so với kế hoạch. Tinh quặng đồng: 20,64 ngàn tấn, cả năm là: 87 ngàn tấn giảm 14 ngàn tấn so với kế hoạch, đồng tấm: 2,84 ngàn tấn, cả năm là 12,5 ngàn tấn giảm 4,5 ngàn tấn so với kế hoạch, phôi thép: 60 ngàn tấn, cả năm là 212 ngàn tấn giảm 7,5 ngàn tấn so với kế hoạch, kẽm thỏi: 3 ngàn tấn, cả năm là 12 ngàn tấn tăng 800 tấn so với kế hoạch.

Đáng chú ý, TKV đặt mục tiêu sản xuất điện: 2,2 tỷ Kwh, cả năm là 10,2 tỷ Kw, tăng 400 triệu Kw so với kế hoạch.

Để đạt các mục tiêu trên, TKV đưa ra các giải pháp điều hành trọng tâm trong quý IV năm 2020 như: Về sản xuất than, tập đoàn này chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đào lò, bốc đất chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng cao khi thị trường khởi sắc trở lại; duy trì sản xuất than hợp lý với mục tiêu bố trí đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, từng bước đầu tư thiết bị tiên tiến đáp ứng yêu cầu chế biến than pha trộn than.

TKV giao cho các đơn vị thành viên tiếp tục làm việc với các đối tác, bạn hàng để tiêu thụ các loại than cục, than cám chất lượng cao; các công ty kinh doanh than cuối nguồn đề xuất giải pháp tăng tiêu thụ các loại than cục, than cám chất lượng cao.

Với các khối sản xuất kinh doanh khác, lãnh đạo TKV yêu cầu: Về khoáng sản, tranh thủ đà phục hồi giá đồng, kẽm, giá thép, tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính: đồng, kẽm, phôi thép, alumin. Về sản xuất điện: Vận hành ổn định các nhà máy; bám sát thị trường để tăng công suất phát nhằm tăng tối đa lợi nhuận, phấn đấu cả năm đạt mức sản lượng 10,2 tỷ kWh.

TKV vẫn xác định phải kích hoạt trạng thái bình thường mới trong SXKD và chống dịch, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Báo cáo Uỷ ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch 2020 do ảnh hưởng của bệnh dịch covid-19. Đòng thời, siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra hiện trường để hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động.

TLV yêu cầu các đơn vị thàng viên tiếp tục trồng, chăm sóc cây phủ xanh bãi thải; thu gom, xử lý nước thải và các loại chất thải đúng quy định …; chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện phương án bảo vệ môi trường tổng thể 04 khu vực nhạy cảm về môi trường trên địa bàn Quảng Ninh; hoàn thành các đề án bảo vệ môi trường cho giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng các định mức bảo vệ môi trường, rà soát ban hành các biểu mẫu báo cáo môi trường thống nhất trong Tập đoàn. Tăng cường quản lý tài nguyên thuộc ranh giới quản lý tài nguyên của các đơn vị và trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than; quản lý mua sắm, cung ứng vật tư....