1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của ngân hàng

(Dân trí) - Thống đốc NHNN vừa ký thông tư quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa, với hướng mở phù hợp với từng ngân hàng.

Thông tư số 10/2011/TT-NHNN mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa. Thông tư này quy định mục đích, các yêu cầu tối thiểu mà các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng để lựa chọn cổ đông chiến lược cả trong và ngoài nước.

Theo đó, cổ đông chiến lược là các tổ chức có uy tín, có năng lực tài chính và có khả năng hỗ trợ ngân hàng trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành và áp dụng công nghệ hiện đại, có lợi ích chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng, đáp ứng các tiêu chí cụ thể do ngân hàng quy định.

Thông tư hướng dẫn chung những tiêu chí mang tính mở và tối thiểu để các ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hoá căn cứ, để đưa ra những tiêu chí riêng phù hợp với quy mô, đặc điểm và chiến lược cụ thể của từng ngân hàng.
 
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2011.

An Hạ